Masarykův včelín v produkčních zahradách Pražského hradu

Masarykův včelín na Pražském hradě

V roce 2011 choval včelmistr p. Šustr ve včelíně 8 včelstev v maloprostorových úlech typu Budečák.
V době návštěvy 18.9. bylo ukončené krmení. Překvapivá byla nezvyklá mírnost včel kdy kolem poledne v době intenzivního letu se desítky lidí pohybovaly před česny a včely byly k přítomným lidem téměř netečné.

Fotogalerie Masarykova včelína:

Poloha produkčních zahrad na Hradčanech:
Mapa dne otevřených dveří